Impressum

zgodnie z § 5 TMG

DATANET GmbH
Hardtbrücke 7-13
53902 Bad Münstereifel
Germany

Telefon: +49 2257 95 28 0
Faks: +49 2257 95 28 444
E-mail: info@datanet.de

Siedziba główna spółki: Bad Münstereifel
Rejestr handlowy: Sąd Rejonowy w Bonn, HRB 11051
Numer identyfikacji podatkowej sprzedaży (NIP): DE 122 493 558

Dyrektor zarządzający:
Hans-Jürgen Wesenberg
Irmgard Wesenberg
Gina-Shirin Söchting

Odpowiedzialny za treść zgodnie z § 55 ust. 2 RStV:
Patrick Schmock

© Copyright DATANET GmbH 2020
Wszelkie prawa zastrzeżone.

wyłączenie odpowiedzialności

odpowiedzialność za treść

Zawartość tej strony internetowej została opracowana z największą starannością. Oferent nie ponosi jednak odpowiedzialności za poprawność, kompletność i aktualność udostępnianych treści. Korzystanie z zawartości strony internetowej odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Opinie autora tekstu publikowane na naszej stronie nie zaqsze pokrywaja się z opinią usługodawcy. Samo korzystanie ze strony internetowej dostawcy nie stanowi stosunku umownego między użytkownikiem a dostawcą.

odpowiedzialnośc za linki

Niniejsza strona internetowa zawiera linki do stron internetowych osób trzecich (linki zewnętrzne). Strony te podlegają odpowiedzialności odpowiednich operatorów. Przy pierwszym połączeniu z linkiem zewnętrznym dostawca usług sprawdził, czy treści zewnętrzne nie naruszają przepisów prawa. Na chwilę obecną nie stwierdzono żadnych oczywistych naruszeń prawa. Oferent nie ma żadnego wpływu na obecny a także przyszły kształt i zawartość stron, do których prowadzą linki. Umieszczenie linków zewnętrznych nie oznacza, że dostawca utożsamia się z treścią ukrytą w odnośniku lub linku. Dostawca nie prowadzi stałej kontroli linków, jeśli brak jest konkretnych dowodów naruszenia prawa. Jeśli jednak dowiemy się o jakimkolwiek naruszeniu przepisów, linki takie zostaną natychmiast usunięte.

prawo autorskie

Treści i dzieła udostępnione przez operatorów na tych stronach podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i wszelkie formy komercjalizacji takich materiałów poza zakresem prawa autorskiego wymagają uprzedniej pisemnej zgody ich autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tych stron jest dozwolone tylko do użytku prywatnego, nie w celach komercyjnych. O ile treści publikowane na tej stronie nie są autorstwa operatora, prawa autorskie osób trzecich powinny być respektowane. Zwłaszcza treści osób trzecich są w ten sposób oznaczone. Jeśli jednak zauważą Państwo jakąkolwiek formę naruszenia praw autorskich, prosimy o odpowiednią informację. Zapewniamy, że wszelkie treści naruszające przepisy prawa zostaną natychmiast usunięte.