DATANET:
Twój dostawca usług.

DATANET od momentu założenia w 1986 roku działa aktywnie w dziedzinie przetwarzania, analizy i ewaluacji danych oraz wspierania usług konsultingowych. Szczególny nacisk położono na rozwój indywidualnego oprogramowania w branży telekomunikacyjnej (oprogramowanie, usługi, doradztwo). Inne usługi to między innymi: zarządzanie projektami w zakresie złożonych architektur telekomunikacyjnych oraz rozwiązań w dziedzinie telekomunikacji, zarządzania kosztami telekomunikacyjnymi. Rozwiązania dla dużych klientów.

Dygitalizacja wszystkich procesów biznesowych.

Zarządzanie umowami (inwentaryzacja, zamawianie, logistyka, archiwizacja), przetwarzanie faktur (sprawdzanie, przypisywanie, księgowanie), raportowanie (kompleksowe analizy zużycia, kosztów i pochodzenia na wszystkich szczeblach organizacyjnych dużego przedsiębiorstwa), integracja z istniejącymi środowiskami systemowymi (systemy ERP, systemy SRM, systemy HR, SAP-ARIBA, Crossinx, basware, ServiceNow. . . ), połączenie z dowolnym operatorem sieci i dostawcą.

platforma serwisowa CT DATANET

DATANET wybrało już ponad 500 aktywnych dużych i międzynarodowych klientów korporacyjnych. Jesteśmy obecnie odpowiedzialni za...

  • administrowanie i regularne przetwarzanie danych z ponad 8 milionów połączeń telekomunikacyjnych.
  • administrowanie i przetwarzanie połączeń oraz zasobów kilkuset sieci MPLS.
  • przetwarzanie, przygotowanie i rozliczanie danych wielu dużych sieci PBX.

Bezpieczeństwo ma priorytet.

U nas twoje dane są w dobrych rękach: DATANET posiada System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), który spełnia wymagania normy ISO/IEC 27001:2013. Zostały opracowane również procedury i zasady, które daja gwarancję bezpieczeństwa informacji, poprzez jej stałe monitorowanie.