profil firmy

Od ponad 30 lat firma DATANET GmbH z powodzeniem zajmuje się programowaniem i świadczeniem usług dla dużych i korporacyjnych klientów z silnym międzynarodowym ukierunkowaniem i oferuje bogate doświadczenie w branży telekomunikacyjnej (oprogramowanie, usługi, doradztwo).
Jesteśmy największym w Europie dystrybutorem rozwiązań w zakresie zarządzania kosztami telekomunikacji (TEM) dla dużych klientów. Nasze główne obszary działalności obejmują indywidualne rozwiązania w zakresie oprogramowania, przetwarzanie danych z faktur oraz zarządzanie projektami dla złożonych architektur telekomunikacyjnych.

Dygitalizacja procesów biznesowych

Działalność firmy koncentruje się na usługach bilingowych, administracyjnych i optymalizacyjnych w sektorze telekomunikacyjnym i informatycznym oraz związanych z nimi usługach konsultingowych i programistycznych. W oparciu o własną platformę CT oferowane są rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta w zakresie przetwarzania faktur elektronicznych, ich kwalifikowanych weryfikacji oraz automatycznego i przyczynowo-skutkowego księgowania kosztów i zużycia.
DATANET GmbH przetwarza obecnie w imieniu swoich klientów ponad 10 milionów przychodzących faktur miesięcznie (bardzo dokładna/wnikliwa weryfikacja faktur po stronie uznaniowej, rating/rebilling, generowanie pokwitowań debetowych, alokacja kosztów do źródła, automatyczne księgowanie, szczegółowe raportowanie). Zarządzamy przy tym około 8 mln kontraktów telekomunikacyjnych (stacjonarnych i mobilnych). Ponadto DATANET przetwarza koszty i zużycie wielu połączeń w międzynarodowych sieciach danych (np. MPLS), radiowych połączeń ruchomych M2M oraz dużych sieci PBX.
DATANET zapewnia również odpowiednią platformę zarządzania umowami, która obsługuje również realizację elektronicznych zleceń, zmiany i wypowiedzenia umów w pełnej procedurze dialogu B2B. Usługi uzupełnia odpowiedni portal sprawozdawczy z wielowarstwowymi możliwościami oceny i analizy wykorzystania, kosztów, zakupów, kontroli umów SLA, zarządzania aktywami, historyzowania umów, zamówień i urządzeń końcowych na podstawie szczegółowej koncepcji uprawnień/ról.
Typowo wymagane rozwiązania sprawozdawcze dla telekomunikacji są częścią usług DATANET, są one jednak rozszerzone o bardzo obszerne dodatkowe portfolio i dalsze usługi w obszarach księgowości, kontroli i zarządzania umowami. Rozwiązania DATANET są w pełni zintegrowane z istniejącą infrastrukturą informatyczną i związanymi z nią procesami firmy.

platforma CT

Platforma zarządzania kontraktami i zamawiania uzupełnia usługi, które silnie charakteryzują się prowadzeniem ksiąg rachunkowych aż po rezerwację elektroniczną. W ten sposób DATANET oferuje swoim klientom możliwość ciągłej kontroli umów poprzez optymalizację i symulację, nie tylko dla sektora telekomunikacyjnego, ale dla przetwarzania prawie wszystkich usług, które są rozliczane na podstawie ustrukturyzowanego modelu cenowego (energia, woda, umowy leasingowe, karty paliwowe, rozliczanie w centrum komputerowym, drukarki centralne...).
Jedną z największych zalet CT jest interakcja i integracja z istniejącymi systemami SAP (np. FI/CO, SRM) za pomocą standardowych lub specyficznych dla klienta interfejsów. Na przykład zamówienia lub faktury, które zostały przydzielone według źródła, mogą być importowane bezpośrednio do systemów rezerwacyjnych.
Ponadto portal CT jest dostępny na całym świecie za pomocą standardowych przeglądarek internetowych z wykorzystaniem bezpiecznych połączeń https z nowoczesnymi mechanizmami bezpieczeństwa i autoryzacji. System jest zdolny do pracy z wieloma klientami i pozwala na różne role użytkowników. Nadto jest on chroniony przed nieautoryzowanym dostępem za pomocą szyfrowania opartego na certyfikatach i kont użytkowników zabezpieczonych hasłem. Alternatywnie, możliwe jest zarządzanie dostępem użytkownika poprzez pojedyncze logowanie. Liczba użytkowników portalu CT jest nieograniczona.

Certyfikaty bezpieczeństwa

DATANET posiada system zarządzania bezpieczeństwem informacji (ang.Information Security Management System, w skrócie: ISMS), który został wskazany przez DQS GmbH jako spełniający wymagania normy ISO / IEC 27001:2013. ISMS spełnia również wymagania norm BSI 200-1 do 200-3, dzięki czemu certyfikat ISO 27001 oparty na IT-Security został wydany przez Federalny Urząd Bezpieczeństwa Informacji (BSI). System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji określa procedury i zasady służące utrzymaniu, kontroli, monitorowaniu i ciągłemu doskonaleniu bezpieczeństwa informacji.
Cały proces przetwarzania danych z faktur przez DATANET został skontrolowany i poświadczony przez BDO AG zgodnie „International Standard on Assurance Engagements“ (ISAE) 3402